Noteikumi

Lietošanas noteikumi un nosacījumi

Laipni lūdzam mūsu vietnē wearoneday.com ("Tīmekļa vietne"). Šie lietošanas noteikumi un nosacījumi regulē piekļuvi vietnei wearoneday.com un to izmantošanu . Piekļuve šai vietnei un tās izmantošana, kā arī produktu iegāde vietnē wearoneday.com ir balstīta uz pieņēmumu, ka esat izlasījis, sapratis un pieņēmis šos lietošanas noteikumus un nosacījumus. Šo vietni pārvalda un uztur SIA Glamoralle, kuras juridiskā adrese ir Latvijā Dzirnavu iela 3-13, Rīga, LV-1010, uzņēmumu reģistra numurs, nodokļu maksātāja kods un PVN numurs 40103824697.

Pieprasīt papildu informāciju var mūsu klientu apkalpošanas dienestā vai nosūtīt uz adresi: info@wearoneday.com. Ja jums nepieciešama palīdzība, dodieties uz klientu apkalpošanas sadaļu, kur atradīsit FAQ, informāciju par vietnē wearoneday.com iegādāto produktu pasūtījumiem, piegādi un atgriešanu, naudas atmaksu, reģistrācijas veidlapu un citu vispārīgu informāciju par Wearoneday sniegtajiem pakalpojumiem. com .

Lai iegūtu citu juridisku informāciju, apmeklējiet sadaļas: Vispārīgie pārdošanas noteikumi , Atgriešanas politika un Privātuma politika vietnē wearoneday.com . SIA Glamoralle var grozīt vai vienkārši atjaunināt visus vai daļu no šiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem. Jebkuri lietošanas noteikumu un nosacījumu grozījumi vai atjauninājumi tiks publicēti mūsu lietotājiem Wearoneday.com mājaslapā, tiklīdz šādi grozījumi vai atjauninājumi ir veikti, un tie ir saistoši, tiklīdz tie tiek publicēti šajā tīmekļa vietnē. sadaļā. Tādēļ jums regulāri jāpiekļūst šai vietnes sadaļai, lai pārbaudītu jaunāko un atjaunināto Wearoneday.com lietošanas noteikumu un nosacījumu publikāciju. Ja jūs nepiekrītat visiem vai daļai no wearoneday.com lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, neizmantojiet mūsu vietni.

Piekļuvi un izmantošanu wearoneday.com , tostarp tīmekļa lapu parādīšanu, saziņu ar Glamoralle Ltd., produkta informācijas lejupielādi un pirkumu veikšanu vietnē, mūsu lietotāji veic tikai personīgiem mērķiem, kas nekādā gadījumā nedrīkst būt saistīti. jebkurai tirdzniecībai, uzņēmējdarbībai vai profesionālai darbībai. Atcerieties, ka jūs esat atbildīgs par vietnes wearoneday.com un tā satura izmantošanu. SIA Glamoralle neuzskata par atbildīgu par tās lietotāju veikto tīmekļa vietnes un tās satura izmantošanu, kas neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neierobežojot SIA Glamoralle atbildību par tīšiem pārkāpumiem un rupju nolaidību.

Jo īpaši jūs būsiet atbildīgs par nepareizas, nepatiesas vai nepatiesas informācijas vai datu nodošanu (ja šādas trešās personas nav devušas savu piekrišanu), kā arī par jebkādu šādu datu vai informācijas nepareizu izmantošanu.

1. Konfidencialitātes politika

Mēs iesakām izlasīt Privātuma politiku, kas attiecas arī uz gadījumiem, kad lietotāji piekļūst vietnei wearoneday.com un izmanto attiecīgos pakalpojumus, neveicot pirkumus. Privātuma politika palīdzēs jums saprast, kā un kādiem nolūkiem weoneday.com vāc un izmanto jūsu personas datus.

2. Intelektuālā īpašuma tiesības

Viss šajā vietnē iekļautais saturs, piemēram, darbi, attēli, attēli, dialogi, mūzika, skaņas, video, dokumenti, zīmējumi, attēli, logotipi, izvēlnes, tīmekļa lapas, grafikas, krāsas, shēmas, rīki, fonti, dizaini, diagrammas, izkārtojumi, metodes, procesi, funkcijas un programmatūra (kopā "Saturs"), ir SIA Glamoralle īpašums – Latvijas uzņēmums, kura juridiskā adrese atrodas Dzirnavu ielā 3-13, Rīgā, LV-1010, uzņēmumu reģistra numurs, nodokļu kods un PVN numurs 40103169775 – un to aizsargā valsts un starptautiskie autortiesību un citi intelektuālā īpašuma likumi. Jūs nedrīkstat pilnībā vai daļēji reproducēt, publicēt, izplatīt, attēlot, modificēt, radīt atvasinātus darbus vai izmantot to jebkādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas Glamoralle Ltd. piekrišanas, atkarībā no gadījuma.

Glamoralle Ltd. ir ekskluzīvas tiesības pēc saviem ieskatiem atļaut vai aizliegt jebkādu Satura reproducēšanu, publicēšanu, izplatīšanu, attēlošanu, modifikāciju, atvasinātu darbu izveidi vai izmantošanu jebkādā veidā, pilnībā vai daļēji. Glamoralle Ltd. ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt autortiesības uz jebkuru šajā Vietnē ievietoto Saturu un iebilst pret jebkādu šāda Satura izmantošanu, izkropļojumu vai citām izmaiņām.

Jebkādu Glamoralle Ltd. nepārprotami rakstiski atļautu Satura reproducēšanu, publicēšanu, izplatīšanu, attēlošanu, modificēšanu, atvasinātu darbu izveidi vai izmantošanu jebkādā veidā jūs veiksiet tikai likumīgos nolūkos un ievērojot visus piemērojamie likumi.

3. Saites uz citiem tīmekļa vietnēm

OneDay var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas nekādā veidā nav saistītas ar wearoneday.com vai Glamoralle Ltd. Glamoralle Ltd. nekontrolē un neuzrauga šādas trešo pušu vietnes vai to saturu. Glamoralle Ltd. neuzņemas atbildību par šādu vietņu saturu un/vai par to pieņemtajiem noteikumiem attiecībā uz jūsu privātumu un personas datu apstrādi, bet ne tikai, kad jūs apmeklējat šīs vietnes. Lūdzu, pievērsiet uzmanību, kad piekļūstat šīm tīmekļa vietnēm, izmantojot vietnē wearoneday.com esošās saites, un rūpīgi izlasiet to lietošanas noteikumus un privātuma politikas. Mūsu lietošanas noteikumi un privātuma politika neattiecas uz trešo pušu vietnēm. Wearoneday.com nodrošina saites uz citām tīmekļa vietnēm, lai palīdzētu saviem lietotājiem meklēt un sērfot internetā un atļautu saites uz vietnēm internetā. Kad Glamoralle Ltd. nodrošina saites uz citām tīmekļa vietnēm, SIA Glamoralle neiesaka saviem lietotājiem piekļūt šīm vietnēm un nesniedz nekādas garantijas viņu tīmekļa saturam vai pakalpojumiem un produktiem, ko šīs tīmekļa vietnes nodrošina un pārdod interneta lietotājiem.

4. Saites uz wearoneday.com

Lūdzu, sazinieties ar SIA Glamoralle pa e-pasta adresi info@wearoneday.com. ja vēlaties izveidot saiti uz wearoneday.com sākumlapu un citām tīmekļa lapām, kuras var būt publiski pieejamas. Jums ir jāsazinās ar Glamoralle Ltd., lai pieprasītu mūsu piekrišanu izveidot saiti wearoneday.com . SIA Glamoralle bez maksas un neekskluzīvi piešķir saites uz wearoneday.com . SIA Glamoralle ir tiesības iebilst pret noteiktām saitēm uz tās tīmekļa vietni, ja pieteikuma iesniedzējs, kurš plāno aktivizēt saites uz wearoneday.com , agrāk ir pieņēmis negodīgu komercpraksi vai uzņēmējdarbības praksi, kas nav vispārpieņemta vai pieņemta tirgū. operatoriem, vai ir veikusi negodīgas konkurences darbības attiecībā pret SIA Glamoralle vai pēdējiem piegādātājiem, vai ja Glamoralle Ltd. baidās, ka šādu praksi vai šādas darbības varētu īstenot pretendents nākotnē. Jebkurā gadījumā ir aizliegts ievietot dziļās saites (piemēram, dziļos kadrus) vietnē wearoneday.com vai izmantot nesankcionētus metatagus bez Glamoralle piekrišanas.

5. Atteikums no satura

SIA Glamoralle negarantē, ka vietnes saturs ir atbilstošs vai likumīgs citās valstīs ārpus Latvijas. Tomēr, ja šāds saturs tiek uzskatīts par nelikumīgu vai nelikumīgu dažās no šīm valstīm, lūdzu, nepiekļūstiet šai vietnei, un, ja jūs tomēr izvēlaties tai piekļūt, mēs ar šo informējam jūs par Wearoneday sniegto pakalpojumu izmantošanu. com būs jūsu ekskluzīvā un personīgā atbildība. SIA Glamoralle ir arī pieņēmis pasākumus, lai nodrošinātu, ka Wearoneday.com saturs ir precīzs un nesatur nepareizu vai novecojušu informāciju. Tomēr SIA Glamoralle nevar saukt pie atbildības par satura pareizību un pilnīgumu, izņemot atbildību par deliktu un rupju nolaidību un kā citādi likumā noteikts.

Turklāt SIA Glamoralle nevar garantēt, ka vietne darbosies nepārtraukti, bez pārtraukumiem un kļūdām interneta savienojuma dēļ. Ja rodas problēmas, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, apmeklējot mūsu klientu apkalpošanas zonu vai rakstiet uz šādu e-pasta adresi: info@wearoneday.com. SIA Glamoralle pārstāvis būs jūsu rīcībā, lai iespēju robežās palīdzētu un palīdzētu atjaunot piekļuvi vietnei. Vienlaikus, lūdzu, sazinieties ar saviem interneta dienestiem vai pārbaudiet, vai katra ierīce interneta savienojumam un piekļuvei tīmekļa saturam ir pareizi aktivizēta, ieskaitot jūsu interneta pārlūkprogrammu. Interneta un tīmekļa satura dinamiskais raksturs var neļaut vietnei wearoneday.com darboties bez apturēšanas, pārtraukumiem vai pārtraukuma vietnes atjaunināšanas dēļ. SIA Glamoralle ir pieņēmusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Wearoneday.com pakalpojumus, datu integritāti un elektroniskos sakarus, lai novērstu datu nesankcionētu izmantošanu vai piekļuvi tiem, kā arī lai novērstu datu izplatīšanas, iznīcināšanas un zaudēšanas riskus. datus un konfidenciālu/nekonfidenciālu informāciju par Wearoneday.com lietotājiem, kā arī lai izvairītos no nesankcionētas vai nelikumīgas piekļuves šādiem datiem un informācijai.

6. Mūsu uzņēmējdarbības politika

SIA Glamoralle ir pieņēmusi uzņēmējdarbības politiku; tā misija ir produktu pārdošana, izmantojot pakalpojumus un tīmekļa vietni, tikai "patērētājiem". "Patērētājs" ir jebkura fiziska persona, kas vietnē wearoneday.com darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar tās tirdzniecību, uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību (ja tāda ir). Ja neesat patērētājs, lūdzu, neizmantojiet mūsu pakalpojumus, lai iegādātos preces vietnē wearoneday.com . SIA Glamoralle ir tiesības iebilst pret pirkuma pasūtījumu apstrādi no personām, kas nav patērētāji, un pret jebkuru citu pirkuma pasūtījumu, kas neatbilst Pārdošanas noteikumiem un šiem Lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.

7. Tiesību akti

Šos Vispārīgos lietošanas noteikumus regulē Latvijas tiesību akti.

Pārdošanas noteikumi un nosacījumi

Tālāk minētie pārdošanas noteikumi un nosacījumi regulē produktu piedāvājumu un pārdošanu (kopā ar tālāk minētajiem dokumentiem, tostarp Vispārējiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, atgriešanas politiku un privātuma politiku) mūsu vietnē wearoneday.com . Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus pirms jebkādu produktu pasūtīšanas. Jums jāsaprot, ka, pasūtot kādu no mūsu produktiem, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus. Vietnē wearoneday.com iegādātos produktus tieši pārdod SIA Glamoralle (turpmāk tekstā "Pārdevējs" vai "Mēs" vai "Mēs"). SIA Glamoralle juridiskā adrese ir Latvijā Dzirnavu ielā 3-13, Rīgā, LV-1010, uzņēmumu reģistra numurs, nodokļu maksātāja kods un PVN numurs 40103169775.

Papildinformāciju var pieprasīt mūsu klientu apkalpošanas dienestā vai nosūtīt uz adresi info@wearoneday.com. Ja jums nepieciešama palīdzība, dodieties uz klientu apkalpošanas zonu, kur atradīsiet informāciju par vietnē wearoneday.com iegādātajiem pasūtījumiem, piegādi, atmaksu un preču atgriešanu, reģistrācijas veidlapu, padomus un citu vispārīgu informāciju par Wearoneday.com sniegtajiem pakalpojumiem. .

Citu juridisku informāciju skatiet sadaļās: Vispārīgie lietošanas noteikumi , Atgriešanas politika un Privātuma politika vietnē wearoneday.com .

1. Mūsu uzņēmējdarbības politika

1.1. Pārdevējs piedāvā produktus pārdošanai Wearoneday.com , un tā e-komercijas biznesa pakalpojumi ir pieejami tikai tā galalietotājiem, ti, "Patērētājiem".

1.2. "Patērētājs" ir jebkura fiziska persona, kas darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar tās arodu, uzņēmējdarbību vai profesiju. Ja neesat patērētājs, lūdzu, nepērciet nevienu produktu vietnē wearoneday.com .

1.3. Pārdevējs patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus, kas saņemti no lietotājiem, kuri nav "Patērētāji", un jebkurus citus pasūtījumus, kas neatbilst Pārdevēja uzņēmējdarbības politikai.

1.4. Šie Vispārējie pārdošanas noteikumi un nosacījumi (kopā ar šeit minētajiem dokumentiem) reglamentē ar precēm, kas saistītas ar Wearoneday.com , piedāvāšanu, pārsūtīšanu un pirkšanas pasūtījumu pieņemšanu starp wearoneday.com lietotājiem un Pārdevēju.

1.5. Vispārīgie pārdošanas noteikumi un nosacījumi nereglamentē pakalpojumu sniegšanu vai preču pārdošanu, ko veic trešās puses, kas atrodas vietnē wearoneday.com , izmantojot saites, banerus vai citas hiperteksta saites. Pirms pasūtījumu nosūtīšanas un preču un pakalpojumu iegādes no šīm trešajām personām mēs iesakām pārbaudīt trešās puses noteikumus un nosacījumus, jo Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par trešo personu sniegto pakalpojumu sniegšanu vai e. -komercijas darījumi starp wearoneday.com lietotājiem un trešajām pusēm.

2. Kā noslēgt līgumu ar pārdevēju

2.1. Lai veiktu pasūtījumu viena vai vairāku produktu iegādei vietnē wearoneday.com , jums ir jāaizpilda tiešsaistes pasūtījuma veidlapa un elektroniski jānosūta pārdevējam, ievērojot attiecīgos norādījumus.

2.2. Pasūtījuma veidlapā ir šo Vispārējo pārdošanas noteikumu un nosacījumu kopsavilkums , informācija par katra pasūtītā produkta galvenajām īpašībām un atbilstošo vienības cenu (ieskaitot visas piemērojamās maksas un nodokļus), maksājuma veidu, ko varat izmantot, lai iegādātos. katru preci, iegādāto preču piegādes noteikumus, piegādes un piegādes izmaksas un iegādāto preču atgriešanas noteikumus un nosacījumus.

2.3. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad Pārdevējs elektroniski saņem Jūsu pasūtījuma veidlapu un pasūtījuma informācija ir pārbaudīta kā pareiza.

2.4. Pirms preču iegādes pasūtījuma veidlapas iesniegšanas jums tiks lūgts rūpīgi izlasīt Vispārējos pārdošanas noteikumus un nosacījumus , izdrukāt kopiju, izmantojot drukāšanas iespēju, un saglabāt vai pavairot tās kopiju personīgai lietošanai.

2.5. Pasūtījuma veidlapa tiks reģistrēta mūsu datubāzē uz laiku, kas nepieciešams jūsu pasūtījuma apstrādei un saskaņā ar likumu. Jūs varat piekļūt savai pasūtījuma veidlapai, piesakoties un apmeklējot sadaļu Pasūtījumi sadaļā Mans konts.

2.6. Pirms pasūtījuma veidlapas iesniegšanas jums tiks lūgts identificēt un izlabot iespējamās ievades kļūdas.

2.7. Angļu valoda ir valoda, kas tiek izmantota līgumu izpildei ar Pārdevēju.

2.8. Pēc pasūtījuma veidlapas iesniegšanas Pārdevējs apstrādās jūsu pasūtījumu.

2.9. Pārdevējs nedrīkst apstrādāt pirkumus, ja nav pietiekamu maksātspējas garantiju, ja pasūtījumi ir nepilnīgi vai nepareizi, vai produkti vairs nav pieejami. Minētajos gadījumos mēs informēsim Jūs pa e-pastu, ka līgums nav izpildīts un Pārdevējs nav izpildījis Jūsu pirkuma pasūtījumu, norādot tā iemeslus. Ja vietnē wearoneday.com redzamie produkti jūsu pēdējās piekļuves brīdī vairs nav pieejami un kad Pārdevējs ir saņēmis jūsu pasūtījuma veidlapu, Pārdevējs informē jūs par pasūtīto produktu nepieejamību trīsdesmit (30) dienu laikā no pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis jūsu pasūtījumu. Ja pasūtījuma veidlapa ir nosūtīta un cena ir samaksāta par precēm, kuras vairs nav pieejamas, Pārdevējs atmaksās par šīm precēm samaksāto summu.

2.10. Iesniedzot pasūtījuma veidlapu un noslēdzot līgumu ar Pārdevēju, jūs bez nosacījumiem piekrītat un apņematies ievērot šo pārdošanas noteikumu un nosacījumu noteikumus. Ja nepiekrītat noteiktiem šo pārdošanas noteikumu un nosacījumu noteikumiem, lūdzu, neiesniedziet savu pasūtījuma veidlapu produktu iegādei vietnē wearoneday.com .

2.11. Iesniedzot pasūtījuma veidlapu, jūs piekrītat un piekrītat šiem Vispārīgajiem pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem , kā arī citiem vietnē wearoneday.com ietvertajiem nosacījumiem, pat izmantojot saites, tostarp Wearoneday.com vispārīgos lietošanas noteikumus un nosacījumus un konfidencialitātes politiku .

2.12. Iesniedzot pasūtījuma veidlapu, Pārdevējs nosūta Jums pirkuma pasūtījuma kvīts e-pastu, kurā ir apkopota informācija, kas saistīta ar pasūtījuma veidlapu ( Vispārīgie pārdošanas noteikumi , preču galvenās īpašības, detalizēta informācija par cenu , apmaksas noteikumi, atgriešanas politika un piegādes izmaksas).

3. Garantijas un produkta cenas norāde

3.1. Vietnē wearoneday.com mēs piedāvājam tikai produktus, kas marķēti ar preču zīmi "One Day". Šos produktus saskaņā ar ekskluzīvu licences līgumu ražo un izplata SIA Glamoralle – Latvijas uzņēmums, kura juridiskā adrese atrodas Dzirnavu ielā 3-13, Rīgā, LV-1010, uzņēmumu reģistra numurs, nodokļu maksātāja kods un PVN maksātāja numurs 40103169775.

3.2. Pārdevējs nepārdod lietotas preces, bojātas preces vai produktus, kuru kvalitāte ir zemāka par atbilstošiem tirgus standartiem.

3.3. Produktu galvenie raksturlielumi ir parādīti Wearoneday.com katrā produkta lapā. Vietnē wearoneday.com pārdošanai piedāvātie produkti attēla un krāsu ziņā var precīzi neatbilst īstajiem apģērba gabaliem izmantotās interneta pārlūkprogrammas vai monitora dēļ.

3.4 Cenas var tikt mainītas, un tās būs tādas, kādas ik pa laikam ir norādītas mūsu vietnē, izņemot acīmredzamas kļūdas gadījumus. Pirms turpināt pasūtījumu, pārbaudiet galīgo pārdošanas cenu.

3.5. Pasūtījumi, kas veikti no valsts vietnes, kas atšķiras no tās, uz kuru sūtāt, vai uz adresēm, uz kurām Pārdevējs nevar piegādāt, var tikt automātiski atcelts.

3.6. Visiem Wearoneday.com pārdotajiem produktiem ir identifikācijas etiķete, kas piestiprināta ar vienreiz lietojamu zīmogu. Izmēģinot preces, nevajadzētu noņemt vai mainīt iegādāto produktu etiķeti vai zīmogu, ja vēlaties atgriezt iegādāto preci.

4. Maksājumi

4.1 Preču cenu un attiecīgo nosūtīšanas un piegādes izmaksu apmaksa jāveic, izmantojot kādu no pasūtījuma veidlapā norādītajām procedūrām.

4.2. Ja maksājums tiek veikts ar kredītkarti/debetkarti/PayPal, mūsu maksājumu sistēma nodrošina drošus darījumus, jo visa finanšu informācija (kredītkartes numurs, derīguma termiņš utt.) nonāk tieši Mondido, kas, pateicoties VeriSign sertificētai sistēmai, kuras pamatā ir SSL 128 bitu šifrēšanas protokols, garantē tiešsaistes darījumu drošību. Pārdevējs neizmantos šādu finanšu informāciju, izņemot, lai veiktu ar jūsu pirkumu saistītās procedūras vai izsniegtu naudas atmaksu atgriešanas gadījumā saskaņā ar jūsu atgriešanas tiesību izmantošanu vai ziņošanai policijai par krāpšanas gadījumiem. 

5. Dāvanu kartes lietošanas noteikumi

5.1. One Day virtuālo dāvanu karti var izmantot tikai One Day tiešsaistes veikalā.

5.2. Ja kupona vērtība ir mazāka par pasūtījuma kopējo summu, jums būs jāsamaksā atlikums, izmantojot kādu no citām maksājuma iespējām.

5.3. Ja esat saņēmis vairākus tiešsaistes dāvanu kuponus, kasē varat ievadīt katru no kuponu kodiem, un katrs no tiem samazinās pasūtījuma kopējo summu.

5.4. Dāvanu kuponu varat izmantot, lai segtu visas pasūtījuma izmaksas vai kā daļēju maksājumu. Ja kupona vērtība pārsniegs pasūtījuma kopējo summu, atlikušais atlikums dāvanu kuponā paliks izmantošanai citā reizē – kupona kods būs jāievada nākamreiz, kad veiksit pasūtījumu tiešsaistē.

5.5. Vienas dienas virtuālās dāvanu kartes nevar aizstāt, atgriezt vai izpirkt pret naudu. Dāvanu karti nevar izmantot citas Dāvanu kartes iegādei.

5.6. Ja esat atgriezis pasūtījumu, kas apmaksāts ar Dāvanu karti, naudas summa, kas iztērēta par pasūtījumu no Dāvanu kartes, tiks atmaksāta atpakaļ uz to pašu Dāvanu karti. 

6. Preču nosūtīšana un piegāde

Konkrēto produktu, nosūtīšanas un piegādes kārtību skatiet klientu apkalpošanas sadaļā. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šīs sadaļas. Šajās sadaļās sniegtā informācija ir šo Vispārējo pārdošanas noteikumu un nosacījumu neatņemama sastāvdaļa, un līdz ar to tiek uzskatīts, ka pasūtījuma veidlapas nosūtīšanas laikā esat pilnībā izlasījis un pieņēmis.

7. Klientu apkalpošana

Lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, lai iegūtu papildinformāciju: noklikšķiniet šeit, lai tieši sazinātos ar klientu apkalpošanas dienestu.

8. Patērētāju tiesības un pārtraukšanas periods

8.1. Ja esat Patērētājs, jūs varat lauzt līgumu ar Pārdevēju attiecībā uz precēm, kas iegādātas no wearoneday.com , bez soda un nenorādot iemeslu, rakstiski paziņojot Pārdevējam četrpadsmit (14) darba dienu laikā, sākot no nākamajā dienā pēc preču saņemšanas. Šajā gadījumā jūs saņemsiet pilnu preču cenas atmaksu.

8.2. Jums ir jāatgriež preces Pārdevējam četrpadsmit (14) darba dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Preces ir jāatgriež tādā pašā stāvoklī, kādā tās saņēmāt, visus ar muitošanu un piegādi saistītos izdevumus sedz klients. Jums ir juridisks pienākums pienācīgi rūpēties par produktiem, kamēr tie ir jūsu īpašumā. Ja jūs neievērosit šo pienākumu, mums var būt tiesības vērsties pret jums, lai pieprasītu kompensāciju.

8.3. Lai atgrieztu preces, jums jāpaziņo mums četrpadsmit (14) darba dienu laikā (sākot ar dienu pēc preču saņemšanas), rakstot uz e-pastu info@wearoneday.com. Jums ir jāreģistrē paziņojums par atcelšanu; preces nedrīkst būt lietotas, nolietotas, mazgātas vai bojātas - ja uz preces ir atrodami traipi, tā tiek uzskatīta par nolietotu, un mēs paturam tiesības atteikt naudas atgriešanas procedūru. Identifikācijas zīme joprojām ir jāpievieno izstrādājumiem ar vienreizējās lietošanas zīmogu; preces ir jāatgriež oriģinālajā iepakojumā un jāatdod Pārdevējam četrpadsmit (14) darba dienu laikā no saņemšanas dienas.

8.4. Ja atgriežat pasūtījumu četrpadsmit (14) darba dienu laikā, mēs apstrādāsim jums pienākošos naudas atmaksu pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā trīsdesmit (30) dienu laikā no dienas, kad paziņojāt par savu atgriešanu. Pārdevējs pilnībā atmaksās preces cenu. Jūs būsiet atbildīgs par preču atgriešanas mums izmaksām, ja vien atgriešanas iemesls nav mūsu kļūda vai prece ir bojāta vai bojāta.

8.5 Jūs varat atgriezt preces Pārdevējam vai nu:

attiecīgos produktus droši iesaiņot un nosūtīt Pārdevējam. Jūsu aizsardzībai mēs iesakām izmantot kurjera pakalpojumu, ja izvēlaties preces atgriezt citādi, nevis izmantojot priekšapmaksas mehānismu un apstiprinātu kurjeru.

 

9. Preces, kas tiek atgrieztas, jo tās ir bojātas, bojātas vai nepareizas

9.1. Ja atgriežat preci mūsu kļūdas dēļ vai tāpēc, ka tā ir bojāta vai bojāta, mēs noorganizējam kurjeru uz jūsu adresi, lai izņemtu bojātās vai bojātās preces un segtu atgriešanas izmaksas.

9.2. Jums ir jāpaziņo Pārdevējam par kļūdu saistībā ar piegādātajiem produktiem vai par bojātu vai bojātu produktu četrpadsmit (14) dienu laikā pēc saņemšanas, ja produkts kļūst bojāts pēc trīsdesmit (14) dienām, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu turpmāku atgriešanu. informāciju. Jums ir jāatgriež preces tādā pašā stāvoklī, kādā tās saņēmāt. Jums ir juridisks pienākums pienācīgi rūpēties par produktiem, kamēr tie ir jūsu īpašumā. Ja jūs neievērosit šo pienākumu, mums var būt tiesības vērsties pret jums, lai pieprasītu kompensāciju.

9.3. Lai atgrieztu preces, jums pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā četrpadsmit (14) darba dienu laikā jāpaziņo mums rakstiski uz e-pastu info@wearoneday.com. Jums ir jāreģistrē paziņojums par atgriešanos; izstrādājumi nedrīkst būt lietoti, nēsāti, mazgāti vai bojāti; identifikācijas zīme joprojām ir jāpievieno izstrādājumiem ar vienreizējās lietošanas zīmogu; preces ir jāatgriež pilnībā un nelietotas ar oriģinālo iepakojumu; preces jānodod atpakaļ Pārdevējam iepriekš minēto četrpadsmit (14) darba dienu laikā.

9.4. Pārdevējs pārbaudīs visus atgrieztos produktus kā bojātus vai bojātus un saprātīgā laika posmā pa e-pastu informēs jūs par jūsu naudas atmaksu. Mēs parasti apstrādāsim jebkuru jums pienākošos atmaksu, cik drīz vien iespējams, un jebkurā gadījumā trīsdesmit (30) dienu laikā no dienas mēs ar e-pastu apstiprinām, ka jums ir tiesības uz atmaksu par bojāto vai bojāto produktu. .

Ja Pārdevējs pieņems bojātās vai bojātās preces, preces, kuras jūs atgriezīsit, jo tās ir bojātas vai bojātas, tiks atmaksātas pilnā apmērā, ieskaitot piegādes izmaksas Pārdevējam. Gadījumā, ja Pārdevējs neatradīs nekādu vainu atgrieztajām precēm, Jūs tiksiet informēts, ka atgrieztās preces nevarēs pieņemt un Jūs varat izvēlēties, lai preces Jums tiktu piegādātas atkārtoti. Ja jūs nepieņemat atkārtotu piegādi, Pārdevējs patur tiesības paturēt preces un pirkuma cenu un piedzīt no jums Pārdevēja maksas un izdevumus.

9.5. Ja pasūtījuma veidlapā norādītais preču saņēmējs nav fiziska persona, kas veica maksājumu par šīm precēm, Pārdevējs atmaksā par atgrieztajām precēm samaksāto summu fiziskajai personai, kura veica maksājumu.

9.6. Kredīta valutēšanas datumam ir jābūt tādam pašam kā sākotnējā debeta valutēšanas datumam, un līdz ar to jūs necietīsit procentu zaudējumus.

9.7. Mēs parasti atmaksāsim visu no jums saņemto naudu, izmantojot to pašu metodi, ko sākotnēji izmantojāt, lai samaksātu par pirkumu.

9.8. Pārdevējs atmaksās preču cenu saskaņā ar iepriekš minēto piemērojamo termiņu. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādu kavēšanos, kas ir ārpus tā kontroles, tostarp par aizkavēšanos, ko izraisījusi pirkuma vai atmaksas metode, tostarp, piemēram, aizkavēšanos, ko izraisa kredītkaršu/debetkaršu uzņēmumu atmaksas politikas.

10. Privātums

10.1 Informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, jūs atradīsiet, apmeklējot Privātuma politiku Klientu apkalpošanas zonā .

10.2. Ja vēl neesat to izdarījis, ieteicams izlasīt mūsu Vispārīgos lietošanas noteikumus un nosacījumus , kas satur arī svarīgu informāciju par to, kā mēs apstrādājam mūsu lietotāju personas datus, un par Wearoneday.com drošības sistēmām.

10.3. Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu Privātuma politiku, varat sazināties ar mums pa e-pastu info@wearoneday.com vai Pārdevēja juridiskajā adresē, kas atrodas Dzirnavu ielā 3-13, Rīga, LV-1010, Latvija.

11. Tiesību akti

Šos Vispārējos pārdošanas noteikumus regulē Latvijas Patērētāju tiesību akti

12. Grozījumi un atjauninājumi

Pārdošanas noteikumi un nosacījumi var tikt laiku pa laikam grozīti jaunu likumu un noteikumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunie pārdošanas noteikumi un nosacījumi stājas spēkā dienā, kad tie tiek publicēti Wearoneday.com .

Atgriešanas politika

Mūsu mērķis ir garantēt jūsu pilnīgu apmierinātību. Ja kāda iemesla dēļ neesat apmierināts ar savu pasūtījumu, jums ir tiesības atgriezt iegādātos produktus četrpadsmit (14) darba dienu laikā no datuma, kad tos saņēmāt no wearoneday.com . Atgrieztās preces ir jānosūta atpakaļ Pārdevējam četrpadsmit (14) darba dienu laikā no dienas, kad iepakojums tika piegādāts jums. Preces var atgriezt, nosūtot iepakojumu ar Pārdevēja norādītā sūtīšanas aģenta vai cita sūtīšanas aģenta starpniecību.

Nav iespējams atgriezt preci apmaiņā pret citu.

1. Atgriešanas noteikumi un nosacījumi

Preču atgriešanas tiesības tiek uzskatītas par pareizi izmantotām, ja ir pilnībā izpildīti šādi nosacījumi:

Aicinām pareizi aizpildīt un iesniegt Pārdevējam tiešsaistes atgriešanas autorizācijas pieprasījumu četrpadsmit (14) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas: preces nav lietotas, nolietotas, mazgātas, pārveidotas vai bojātas; identifikācijas zīme joprojām ir piestiprināta produktiem ar vienreizējās lietošanas zīmogu; preces tiek atgrieztas oriģinālajā iepakojumā; atgrieztās preces ir jānosūta atpakaļ Pārdevējam četrpadsmit (14) darba dienu laikā no datuma, kad iepakojums tika piegādāts jums.

Jūs saņemsiet paziņojumu, ja atgrieztās preces nevarēs pieņemt. Šajā gadījumā jūs varat izvēlēties, lai preces jums tiktu piegādātas bez pārdevēja izdevumiem. Ja atsakāties no iepriekš minētās piegādes, Pārdevējs patur tiesības paturēt preces un summu, kas samaksāta par preču iegādi. 

Sūtīšanas izmaksas (arī muitas nodevas) preču atgriešanai sedz klients.

2. Atmaksas laiki un procedūras

Pēc tam, kad Pārdevējs būs saņēmis atgrieztās preces un pārliecinājies, ka preces atbilst visām Atgriešanas politikas 1.punktā minētajām prasībām, Jūs saņemsiet e-pastu, ka atgrieztās preces ir pieņemtas. Neatkarīgi no izmantotā maksājuma veida (kredītkarte/debetkarte), atmaksas procedūra var sākties jebkurā laikā 30 dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs tika informēts par jūsu lēmumu izmantot tiesības atgriezt iegādātos produktus. Par atgriezto preču iegādi samaksātās summas atmaksāšanas termiņš ir atkarīgs no izmantotā maksājuma veida.

Pirkums ar kredītkarti/debetkarti: atmaksas laiks būs atkarīgs no kredītkaršu kompānijas politikām – parasti līdz 5 darba dienām.

Tomēr vēlamies apliecināt, ka kredīta valutēšanas datums sakritīs ar sākotnējā maksājuma datumu; tāpēc jūs necietīsit procentu zaudējumus.

3. Identifikācijas zīme

Visiem Pārdevēja pārdotajiem produktiem ir identifikācijas marķējums ar vienreiz lietojamu zīmogu. Lūdzu, izmēģiniet produktus, nenoņemot etiķeti un zīmogu. Atgrieztās preces bez marķējuma vai zīmoga netiks pieņemtas.

Pārdošanas politika

Tā kā vienas dienas tiešsaistes IZPĀRDOŠANAS laikā tiek apstrādāts liels pasūtījumu skaits, preces var nosūtīt 8 darba dienu laikā.

Vienas dienas tiešsaistes IZPĀRDOŠANAS laikā, pateicoties lielajām produktu atlaidēm, One Day ir tiesības iekasēt no jums maksu par piegādi. Līdz ar to IZPĀRDOŠANAS laikā pasūtījumiem virs 300 EUR tiek piemērota bezmaksas piegāde, pretējā gadījumā klientam ir jāmaksā par piegādi uz viņa norādīto adresi. 

Muitas nodevas klientam ir jāmaksā vienas dienas IZPĀRDOŠANAS laikā.

Mūsu komanda dara visu iespējamo, lai nosūtītu pasūtītās preces, pirms mūsu pārdošanas politikā ir minēti noteikumi.