Privātuma politika

Laipni lūdzam mūsu vietnē wearoneday.com ("Tīmekļa vietne"). Lūdzu, uzmanīgi izlasiet mūsu Privātuma politiku. Šī konfidencialitātes politika tiek piemērota, kad apmeklējat vai pārlūkojat mūsu vietni, neiegādājoties nevienu produktu, reģistrējoties vietnē wearoneday.com un izmantojot mūsu pakalpojumus, lai iegādātos produktus. Ja vēl neesat to izdarījis, lūdzu, izlasiet arī Wearoneday.com lietošanas noteikumus un nosacījumus, kas satur informāciju par privātumu, kā arī par vietnes izmantotajām drošības sistēmām.

Vietni wearoneday.com pārvalda SIA Glamoralle, Latvijas uzņēmums ar juridisko adresi Latvijā Dzirnavu ielā 3-13, Rīgā, LV-1010, uzņēmumu reģistra numuru, nodokļu kodu un PVN numuru LV-40103824697.

1. Mūsu politika

Ikvienam ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. SIA Glamoralle respektē savu lietotāju tiesības būt informētiem par viņu personas datu ievākšanu un citām darbībām, kas saistītas ar viņu personas datu vākšanu. Izmantojot datus, kas var tieši vai netieši identificēt jūs personīgi, mēs piemērosim stingras nepieciešamības principu. Šī iemesla dēļ mēs esam izveidojuši Wearoneday.com tā, lai jūsu personas datu izmantošana tiktu samazināta līdz minimumam un nepārsniegtu mērķus, kādiem jūsu personas dati tika vākti un/vai apstrādāti; mēs neapstrādājam jūsu personas datus, ja varam sniegt jums pakalpojumus, izmantojot anonīmus datus (piemēram, mārketinga pētījumus, kas veikti mūsu pakalpojumu uzlabošanai) vai citos veidos, kas ļauj SIA Glamoralle jūs identificēt, izņemot gadījumus, kad tas ir stingri noteikts nepieciešams vai pēc kompetentu valsts iestāžu vai policijas pieprasījuma (piemēram, satiksmes datu vai jūsu IP adreses gadījumā).

SIA Glamoralle nosaka jūsu personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus, tostarp drošības pasākumus, jo SIA Glamoralle kontrolē wearoneday.com lietotāju personas datus.

Šī konfidencialitātes politika sniedz jums visu nepieciešamo informāciju, lai saprastu, kā mēs apkopojam datus, kas var identificēt Wearoneday.com lietotājus. Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@wearoneday.com vai SIA Glamoralle, Dzirnavu iela 3-13, Rīga, LV-1010, Latvija.

2. Kas apstrādā jūsu personas datus

SIA Glamoralle kontrolē wearoneday.com lietotāju personas datu izmantošanu; SIA Glamoralle autonomi nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus un izmantotos instrumentus, tostarp drošības pasākumu veikšanai. Tikai organizatorisku un darbības mērķu dēļ esam iecēluši noteiktas trešās puses struktūras, kas arī apstrādās weoneday.com lietotāju personas datus nolūkos, kas ir stingri saistīti ar pakalpojumu sniegšanu vietnē wearoneday.com , tostarp produktu pārdošanu.

Trešo personu SIA Glamoralle ir izvēlējusies, ņemot vērā to pieredzi personas datu apstrādē un tā sniedz pietiekamas garantijas par datu apstrādes likumu ievērošanu (t.sk. veicamās apstrādes tehniskos drošības pasākumus). Apstrādājot wearoneday.com lietotāju personas datus, trešā puse rīkojas tikai saskaņā ar Glamoralle Ltd norādījumiem. Mēs regulāri pārbaudām, vai trešā puse ievēro mūsu norādījumus un vai tā turpina sniegt pietiekamas garantijas par to pilnīgu atbilstību noteikumiem par personas datu aizsardzību. datu apstrāde.

Papildus personas datu apstrādei norīkotajai trešajai pusei jūsu informācija būs pieejama arī autonomiem pārziņiem nolūkos, kas saistīti ar lietotāja pieprasīto pakalpojumu sniegšanu (piemēram, pirkuma darījumiem). Papildinformāciju par šo jautājumu skatiet 5. sadaļā (Kam tiks atklāti jūsu personas dati).

Lai saņemtu pilnu datu apstrādātāju sarakstu, lūdzu, sazinieties ar mūsuklientu apkalpošanas dienestu vai nosūtiet mums e-pastu uz wearoneday.com .

3. Kā mēs izmantojam personas datus un kādiem nolūkiem

Glamoralle Ltd. apkopo un apstrādā jūsu personas datus nolūkos, kas ir stingri saistīti ar Vietnes izmantošanu, tās pakalpojumiem un preču iegādi vietnē wearoneday.com . Tomēr jūsu personas dati var tikt izmantoti arī citām apstrādes darbībām šādu mērķu robežās.

Jo īpaši jūsu personas dati tiks apstrādāti šādiem mērķiem:

A. Kad jūs reģistrējaties mūsu vietnē, mēs apkopojam jūsu personas datus (piemēram, jūsu personas datus, paroli, e-pasta adresi, dzimumu), izmantojot reģistrācijas veidlapu (Mans konts), lai sniegtu jums pakalpojumus Wearoneday.com rezervēti. piekļūt zonām un nosūtīt jums mūsu biļetenu, ja tas ir īpaši pieprasīts;

B. ja jums ir nepieciešama palīdzība no mūsu klientu apkalpošanas zonas, mēs apkopojam jūsu personas datus (piemēram, jūsu vārdu un uzvārdus, e-pasta adresi un paroli) mērķiem, kas noteikti nepieciešami, lai sniegtu jums pakalpojumus, kas saistīti ar wearoneday.com un preču iegāde vietnē wearoneday.com ;

C. veicot pirkšanas procedūras produktiem, kas tiek pārdoti vietnē wearoneday.com , mēs apkopojam jūsu personas datus (piemēram, personas datus, e-pasta adresi, adresi, kredītkaršu numurus, bankas kodu, nodokļu kodu un tālruņa numuru) jūsu pasūtījuma veidlapā. tikai ar mērķi pārdot Jūsu pasūtītās preces;

D. kad jums nepieciešama tehniska palīdzība, mēs apkopojam jūsu personas datus, lai sniegtu jums informāciju par pārlūkošanu, pārlūkprogrammu saderību un wearoneday.com tīmekļa lapu skatīšanu vai ielādi;

E. Veidojot vēlmju sarakstu, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai pielāgotu mūsu pakalpojumus preču iegādei vietnē wearoneday.com

Jūsu personas dati galvenokārt tiek apstrādāti elektroniski un dažos gadījumos arī papīra formātā, piemēram, ja jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai novērstu krāpšanu vietnē wearoneday.com . Jūsu personas dati tiks glabāti tā, lai SIA Glamoralle varētu jūs identificēt tik ilgi, cik nepieciešams tiem nolūkiem, kuriem dati tika vākti un pēc tam apstrādāti, un jebkurā gadījumā saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Lūdzu, ziņojiet par jebkādām jūsu personas datu izmaiņām uz support@wearoneday.com , lai nodrošinātu, ka jūsu personiskā informācija vienmēr ir precīza un atjaunināta, atbilstoša un pilnīga.

Jūsu personas dati netiks izpausti trešajām personām nolūkos, kas nav atļauti ar likumu vai bez jūsu nepārprotamas piekrišanas.

Jūsu personas datus var izpaust trešajām personām tikai tad, ja tas ir nepieciešams pasūtījuma apstrādei. Turklāt jūsu dati var tikt atklāti policijai vai tiesu iestādēm saskaņā ar likumu un pēc šādu iestāžu oficiāla pieprasījuma, piemēram, ja Glamoralle Ltd. ir jānovērš krāpšana vietnē wearoneday.com (krāpšanas apkarošanas pakalpojumi).

Datu apstrādātājiem būs arī piekļuve jūsu personas datiem, kā norādīts 2. iedaļā, konkrētiem tajā norādītajiem mērķiem. Visos augstākminētajos apstākļos jūsu piekrišana datu apstrādei nav nepieciešama. Jūsu personas dati netiks pārsūtīti uz ārzemēm uz valstīm ārpus ES, kas nenodrošina atbilstošu personu aizsardzības līmeni. Ja tas ir nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus vai izpildītu līgumu par produktu iegādi, jūsu personas dati tiks pārsūtīti uz šādām valstīm ārpus ES tikai pēc īpašu līgumu noslēgšanas starp Glamoralle Ltd. un šādām personām saskaņā ar piemērojamie tiesību akti un noteikumi.

Vēlamies jūs informēt, ka SIA Glamoralle apstrādās savu lietotāju personas datus nolūkos, kas ir stingri saistīti ar pakalpojumu sniegšanu vietnē wearoneday.com , ar preču pārdošanu un pirkšanu saistīto līgumu izpildi vietnē wearoneday.com un pēc tam saņemot jūsu piekrišanu, nosūtīt jums informāciju par jaunām komerciālām iniciatīvām, kas ir stingri saistītas ar Vietnes aktivitātēm un pakalpojumiem.

SIA Glamoralle apstrādā Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, tostarp e-pastā, tikai pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas. SIA Glamoralle var piekļūt trešo pušu personas datiem, kurus tiešā veidā atklājuši to lietotāji, piemēram, kad lietotājs iegādājās preci, lai to nosūtītu draugam, ja lietotājs, kurš maksā par preci, atšķiras no preces saņēmēja, vai, ja lietotājs vēlas ieteikt draugam kādu Wearoneday.com pakalpojumu vai kāda konkrēta produkta pārdošanu.

Visos augstākminētajos gadījumos, lūdzu, pirms savu personas datu izpaušanas SIA Glamoralle, lūdzu, pārliecinieties, ka esat saņēmis šādu personu piekrišanu un noteikti informējiet tās par šo Privātuma politiku; jūs būsiet vienīgā persona, kas būs atbildīga par informācijas un datu izpaušanu attiecībā uz šādām trešajām personām, ja tās jums nebūs devušas nepārprotamu piekrišanu tam un par jebkādu šīs informācijas neatbilstošu un nelikumīgu izmantošanu. Jebkurā gadījumā SIA Glamoralle pilda jebkādu likumā noteikto pienākumu informēt trešās personas un, ja nepieciešams, pieprasa to nepārprotamu piekrišanu, reģistrējot savā arhīvā norādītā lietotāja personas informāciju.

4. Kas notiks, ja neizpaudīsiet savus personas datus uzņēmumam Glamoralle Ltd.

Jūsu personas datu piešķiršana SIA Glamoralle (jo īpaši jūsu personas dati, jūsu e-pasta adrese, adrese, jūsu kredītkartes/debetkartes numuri un bankas kods un tālruņa numurs) ir nepieciešama preču iegādes pasūtījuma apstrādei. vietnē wearoneday.com , sniedzot citus vietnē sniegtos pakalpojumus pēc jūsu pieprasījuma vai ja jūsu personiskā informācija ir nepieciešama, lai izpildītu likumā vai noteikumos paredzētos pienākumus.

Atteikums sniegt Glamoralle Ltd. dažus jūsu personas datus, kas nepieciešami iepriekšminēto mērķu sasniegšanai, var liegt Glamoralle Ltd. apstrādāt jūsu pasūtījumu, lai iegādātos preces, kas tiek pārdotas vietnē wearoneday.com , vai sniegt citus pakalpojumus, kas tiek sniegti vietnē wearoneday.com , piemēram, Klientu apkalpošanas pakalpojumi, informatīvā izdevuma nosūtīšana, Vēlmju saraksta izmantošana vai likumā un citos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde. Tādēļ datu nesniegšana dažos gadījumos var būt leģitīms un pamatots iemesls neapstrādāt jūsu pasūtījumu, lai iegādātos preces, kas tiek pārdotas vietnē wearoneday.com , vai nesniegt wearoneday.com pakalpojumus.

Papildu personas datu izpaušana SIA Glamoralle, kas nav nepieciešama juridisku vai līgumsaistību izpildei vai pieprasīto pakalpojumu sniegšanai, gluži pretēji, nav obligāta, un tai nav nekādas ietekmes uz tīmekļa vietnes un tās pakalpojumu izmantošanu. vai par produktu iegādi vietnē wearoneday.com .

Dažos gadījumos un nepieciešamības gadījumā mēs jūs laiku pa laikam informēsim, vai personas dati, ko atklājat Glamoralle Ltd., ir obligāti vai neobligāti. Mēs jums norādīsim, vai jūsu datu izpaušana ir obligāta vai neobligāta, atzīmējot ar atbilstošu simbolu (*) informāciju, kas ir obligāta, vai datus, kas nepieciešami nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai Wearoneday.com un preču iegādei Wearoneday. .com . Fakultatīvo personas datu nesniegšana neuzliks mūsu lietotājiem nekādus pienākumus vai neizdevīgus apstākļus.

5. Kam tiks izpausti Jūsu personas dati

Personas dati tiks izpausti trešo pušu uzņēmumiem, kas SIA Glamoralle vārdā sniedz konkrētus pakalpojumus kā datu apstrādātāji, vai citiem SIA Glamoralle savākto personas datu saņēmējiem, kuri autonomi apstrādā jūsu personas datus tikai, lai izpildītu līgumu par iegādājoties produktus vietnē wearoneday.com un tikai tad, ja šāds mērķis nepārsniedz mērķus, kuriem jūsu personas dati tika vākti un pēc tam apstrādāti, un jebkurā gadījumā saskaņā ar piemērojamiem likumiem un noteikumiem.

Personas dati netiks izpausti trešajām personām vai izplatīti vai nodoti, neinformējot mūsu lietotājus par šādu izpaušanu/izplatīšanu/pārsūtīšanu, bez viņu piekrišanas un jebkurā gadījumā saskaņā ar likumu.

6. Kā mēs apkopojam jūsu datus vietnē wearoneday.com

Kad izmantojat vietni wearoneday.com , daži personas dati var tikt vākti automātiski (izmantojot "sīkfailus"), piemēram, kad mēs automātiski apkopojam lietotāju IP adreses un citu informāciju par lietotāju datu trafiku vai lietotāju izvēlēm. par šajā tīmekļa vietnē sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem, kas iegādāti, izmantojot sniegtos pakalpojumus. Šo informāciju un datus tīmekļa vietne savāc tieši un automātiski kā daļu no tās darbības funkcijām. Pēc tam šī informācija un dati tiek apstrādāti kolektīvi un anonīmi komerciālos nolūkos, lai optimizētu Wearoneday.com sniegtos pakalpojumus vietnes lietotāju vajadzībām un vēlmēm.

Citos gadījumos SIA Glamoralle tieši ievāc personas datus un informāciju no saviem lietotājiem, kad viņi reģistrējas tiešsaistē vietnē wearoneday.com vai nosūta vietnē pārdoto produktu pirkšanas pasūtījumus, lai pabeigtu e-komercijas darījumus. SIA Glamoralle apstrādās šādus datus tikai tiem mērķiem un robežās, kas norādīti sadaļā par datu vākšanu un var tikt izpausti trešajām personām tikai ar lietotāja pieprasīto pakalpojumu sniegšanas mērķiem.

7. Drošības pasākumi

Mēs esam pieņēmuši drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nejaušu nozaudēšanu, pārveidošanu, nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi, kā arī pret visiem citiem datu apstrādes iemesliem, kas neatbilst mūsu Privātuma politikai. Tomēr SIA Glamoralle nevar garantēt, ka drošības pasākumi, kas veikti tīmekļa vietnes aizsardzībai un datu un informācijas pārsūtīšanai vietnē wearoneday.com, novērsīs vai izslēgs jebkādu nesankcionētas piekļuves vai datu zaudēšanas risku.

Ir vēlams, lai jūsu dators būtu nodrošināts ar programmatūras ierīcēm, kas aizsargā tīkla datu pārraidi/saņemšanu (piemēram, atjauninātas pretvīrusu sistēmas), un interneta pakalpojumu sniedzējam veikt atbilstošus tīkla datu pārraides drošības pasākumus (piemēram, ugunsmūrus un pretsurogātpasta filtrēšana).

8. Sīkdatnes

Wearoneday.com izmanto automātiskās datu vākšanas sistēmas, piemēram, sīkfailus. Sīkdatne ir ierīce, kas tiek pārraidīta uz interneta lietotāja cieto disku; tas nesatur saprotamu informāciju, bet ļauj izveidot saiti starp interneta lietotāju ar viņa/viņas personisko informāciju, ko lietotājs sniedz vietnē wearoneday.com . Sīkdatnes izplata mūsu serveri, un neviens nedrīkst piekļūt tajās esošajai informācijai. Tikai SIA Glamoralle kolektīvi un anonīmi apstrādā sīkdatņu apkopoto informāciju, lai optimizētu savus pakalpojumus un vietni atbilstoši lietotāju vajadzībām un vēlmēm. Mēs esam nodrošinājuši sīkfailus saistībā ar tādām funkcijām kā valsts izvēle, kataloga pārlūkošana, preču iegāde tiešsaistē un vispār saistībā ar reģistrētiem klientiem rezervētu pakalpojumu sniegšanu. Kā zināms, katra interneta pārlūkprogramma ļauj dzēst sīkfailus pēc katras sesijas. Jūsu interneta pārlūkprogrammā ir norādījumi par šīm dzēšanas procedūrām. Ja vēlaties dzēst sīkfailus, lūdzu, piekļūstiet informācijai savā interneta pārlūkprogrammā. Automātiskās datu vākšanas procedūru pieņemšana un sīkdatņu izmantošana ir nepieciešama, lai izmantotu vietni un tās pakalpojumus, ieskaitot preču iegādi. Ja esat sācis sīkdatņu dzēšanas procedūru, SIA Glamoralle nevar nodrošināt, ka tiks parādītas visas Wearoneday.com tīmekļa lapas vai tiks sniegti noteikti pakalpojumi, piemēram, jūsu izvēlēto produktu uzglabāšana vai rādīšana tīmekļa lapās kad pabeidzāt tiešsaistes pirkšanas procesus.

9. Ieslēgšana/Izslēgšana

SIA Glamoralle apstrādā Jūsu personas datus tikai pēc Jūsu brīvi izteiktas piekrišanas saņemšanas, lai nosūtītu Jums reklāmas materiālus un tiešā mārketinga vai citus komerciālus paziņojumus, tai skaitā pa e-pastu, kas neietilpst klienta pieprasītajos Wearoneday.com sniegtajos pakalpojumos. . Katru reizi, kad būs nepieciešama jūsu piekrišana, mēs jūs iepriekš informēsim un dosim jums iespēju vai nu sniegt vai atteikt jūsu piekrišanu jūsu personas datu, tostarp jūsu e-pasta adreses, izmantošanai iepriekš minētajiem nolūkiem, atzīmējot atbilstošās kastes.

Vēlamies Jūs informēt, ka SIA Glamoralle un wearoneday.com var apstrādāt Jūsu personas datus arī bez Jūsu piekrišanas noteiktos likumā paredzētos apstākļos, piemēram, ja šāda apstrāde ir nepieciešama juridiska pienākuma izpildei, uz kuru attiecas SIA Glamoralle un wearoneday.com ir pakļauti vai ja šāda apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu saistības, kas noteiktas līgumos ar lietotājiem (piemēram, ja iegādājāties produktus vietnē wearoneday.com vai lūdzāt izmantot konkrētus pakalpojumus, izmantojot mūsu vietni).

Jebkurā gadījumā mēs vēlamies jūs informēt, ka SIA Glamoralle garantē, ka tā lietotāji jebkurā laikā un bez nepieciešamības norādīt savu pamatojumu var izmantot savas tiesības pēc pieprasījuma nesaņemt turpmākus paziņojumus, kas saistīti ar konkrētiem pakalpojumiem.

10. Jūsu tiesības piekļūt personas datiem un citas tiesības

Jums ir tiesības jebkurā laikā saņemt apstiprinājumu no SIA Glamoralle par to, vai ar jums saistītie dati tiek apstrādāti vai netiek apstrādāti, vai dati vēl nav reģistrēti, kā arī saprotamā veidā sniegtu paziņojumu par apstrādātajiem datiem.

Turklāt jums ir tiesības saņemt no SIA Glamoralle informāciju par jūsu personas datu avotu; Jūsu personas datu apstrādes mērķi un veids; loģika, kas saistīta ar jebkādu elektronisku datu apstrādi; informācija par datu pārzini un datu apstrādātājiem; to vienību nosaukumi un juridisko personu kategorijas, kurām var tikt izpausti jūsu personas dati vai kuras var piekļūt jūsu personas datiem, piemēram, kā datu pārzinis vai tā iecelta puse.

Daļu no iepriekš minētās informācijas varat viegli atrast mūsu Privātuma politikā. Lai iegūtu papildinformāciju, sūtiet e-pastu uz support@wearoneday.com. Jums ir tiesības jebkurā laikā saņemt no Glamoralle Ltd.:

A. jūsu personas datu atjaunināšana, pielāgošana vai, ja jums tas ir interese, integrācija;

B. Jūsu personas datu dzēšana, pārveidošana anonīmā formā vai bloķēšana (nelikumīgi apstrādāti), tostarp dati, kas nav jāuzglabā nolūkiem, kādiem tie tika vākti un pēc tam apstrādāti;

C. apstiprinājums, ka par iepriekšminētajām darbībām ir ziņots (kopā ar to saturu), kam dati atklāti vai izplatīti, izņemot gadījumus, kad tas kļūst neiespējami vai ja izmantotie līdzekļi ir nepārprotami nesamērīgi ar tiesību aizsardzību.

Jums ir tiesības pilnībā vai daļēji iebilst:

A. leģitīmu iemeslu dēļ jūsu personas datu apstrādei, pat ja tā ir saistīta ar mērķiem, kādiem tie tika vākti;

B. jūsu personas datu apstrādei reklāmas vai tiešā mārketinga nolūkos vai lai veiktu mārketinga izpēti vai komerciālus paziņojumus.

Jūs varat brīvi izmantot savas tiesības jebkurā laikā, ja to darāt saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, nosūtot savu pieprasījumu SIA Glamoralle uz šādu e-pasta adresi: support@wearoneday.com. Mēs jums atbildēsim, cik drīz vien iespējams.

11. Saites uz citiem tīmekļa vietnēm

Wearoneday.com satur saites uz citām tīmekļa vietnēm, kurām var nebūt nekādas saistības ar wearoneday.com vai Glamoralle Ltd. Glamoralle Ltd. nekontrolē un neuzrauga šādas vietnes vai to tīmekļa saturu. SIA Glamoralle neuzņemas atbildību par šādu vietņu tīmekļa saturu un to pieņemtajiem noteikumiem attiecībā uz jūsu privātumu un jūsu personas datu apstrādi, kamēr jūs apmeklējat šīs vietnes. Lūdzu, pievērsiet uzmanību, kad izveidojat savienojumu ar šīm vietnēm, izmantojot vietnē wearoneday.com esošās saites, un uzmanīgi izlasiet to lietošanas noteikumus un konfidencialitātes politiku.

Wearoneday.com Privātuma politika neattiecas uz trešo pušu vietnēm. Wearoneday.com nodrošina saites uz citām tīmekļa vietnēm, lai palīdzētu lietotājiem veikt meklēšanu un sērfošanu tīklā un atļautu saites uz citām tīmekļa vietnēm internetā. Kad Glamoralle Ltd. nodrošina saites uz citām tīmekļa vietnēm, SIA Glamoralle neiesaka izmantot šīs tīmekļa vietnes un nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz to tīmekļa saturu vai pakalpojumiem un produktiem, ko šīs tīmekļa vietnes nodrošina un pārdod interneta lietotājiem.

12. Kontakti

Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par to, kā SIA Glamoralle apstrādā jūsu personas datus, lūdzu, sūtiet e-pastu uz support@wearoneday.com. Ja jums nepieciešama papildu informācija par savām tiesībām un personas datu aizsardzības likumu, varat sazināties ar personas datu aizsardzības iestādi, izmantojot šādu adresi: www.dvi.gov.lv

13. Tiesību akti

Šo Privātuma politiku reglamentē Latvijas tiesību akti un jo īpaši Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likums, kas regulē personas datu apstrādi – arī ārzemēs –, ko veic ikviens, kura pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir Latvijā. Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likums garantē, ka personas datu apstrāde tiks veikta, ievērojot personas pamattiesības un brīvību, kā arī viņu cieņu, īpaši ievērojot konfidencialitāti, identitāti un tiesības uz personas datu aizsardzību.

14. Wearoneday.com konfidencialitātes politikas pārveidošana un atjaunināšana

Glamoralle Ltd. var grozīt vai vienkārši atjaunināt visu vai daļu no wearoneday.com privātuma politikas, tostarp gadījumos, kad tiek veikti grozījumi tiesību aktos vai noteikumos, kas regulē datu aizsardzību un aizsargā jūsu tiesības. Par Wearoneday.com Privātuma politikas grozījumiem un atjaunināšanu mūsu lietotāji tiks informēti vietnē wearoneday.com mājaslapā, tiklīdz šādi grozījumi vai atjauninājumi ir ieviesti, un tie ir saistoši, tiklīdz tie tiek publicēti tīmekļa vietnē šajā sadaļā. Tādēļ jums ir regulāri jāpiekļūst šai sadaļai, lai pārbaudītu jaunākās un atjauninātās Wearoneday.com konfidencialitātes politikas publikācijas.